آرشیو برچسب ها : شبیه سازی پوشش دهی لیزری

با استفاده از فرایند پوشش دهی لیزری (Laser Cladding)‏، آلیاژسازی و ایجاد انواع پوشش های سخت ضد سایش ن با استفاده از ترکیبات پودر مورد نظر به عنوان ماده اولیه  بر روی سطح فلزات مختلف مخصوصا فولادها و سوپرآلیاژها امکانپذیر است. برای ترجمه فارسی  Laser  Cladding از واژه های “روکش کاری لیزری”  نیز در بعضی متون فارسی […]