نمونه کار با سایدبار سمت راست

تولید پره ایمپلر از جنس چدن نای هارد ۴